”Gör om, gör rätt”

”Gör om, gör rätt”, säger föreningen Hudiksvalls vänner, som vill ha punkthus i Östra hamnen nedanför Köpmanberget istället för låga hus, som S-M-V har bestämt. Inom kort ska kommunfullmäktige ta ställning till detaljplan för Köpmanberget 2:9. Nu har remissinstanserna kommit in.

Mest kritik mot förslaget kommer från Hudiksvalls vänner. Föreningen vill göra om detaljplanen för området nedanför Köpmanberget. Den opolitiska föreningen anser att det är att förstöra naturresurser att inte utnyttja området för fler bostäder än de 80, som nuvarande förslag till detaljplan föreslår.

I dag finns ingen byggklar mark för flerfamiljshus i hela Hudiksvalls stad. Bostadsbristen är akut i både huvudorten och resten av kommunens tätorter. Hudiksvallsbostäder har sedan flera år tillbaka nära nog noll procent lediga lägenheter. S-M-V-alliansen vill med hård hand styra boende till Västra hamnen och Kattvikskajen (bilden) och säger därför nej till ett större bostadsbyggande i Östra hamnen.

Vastra hamnenStörst efterfrågan på lägenheter finns i Hudiksvalls stad. Här har priserna på bostadsrätter på kort tid rakat i höjden till närmare 30 000 kronor per kvadratmeter. Det är i nivå med bostadsrätter i Sundsvall och strax under nivån i Gävle.

Hudiksvalls vänner vill att den attraktiva marken nedanför Köpmanberget ska få en bättre användning. Det kan den få med punkthus, vilket kommunala AB Hudiksvallsbostäder vill bygga – men där en ohelig allians av S-M-V har sagt nej. Även HSB lär vara intresserade av att bygga här. Under förra mandatperiodens Allians-MP-styre var det nära att så också blev fallet. Men byggnadsnämnden hann inte med att ta fram detaljplan, som svar på AB Hudiksvallsbostäders begäran om mark.

Hudiksvalls vänner vill ge plats åt 300–400 lägenheter nedanför Köpmanberget.

– Hela byggrätten behöver däremot inte göras tillgänglig nu om vi vill styre bebyggelse till Kattvikskajen, men reservera möjligheten att bygga mer än 80 lägenheter i Östra hamnen, säger föreningens ordförande Sture Blomberg till Hudiksvalls Tidning i dag.

Byggnadsnämnden räknar med att anta detaljplanen på sitt möte den 26 april. I sådana fall är det kommunfullmäktige som antar planen på mötet i juni, förutsatt att inga överklaganden kommer.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun