Kafésommar i sikte

Sommaren närmare sig på Hälsingekusten. Nu börjar sommarkaféerna annonsera sin ankomst. Först ut är minstingen, Café Skäret i Norrfjärden, Gnarp.

Cafe Skaret”Fika vid havet i den gamla ombyggda iskällaren bland sjöbodar”, lockar Norrfjärdens hamnförening som driver kaféet.

Café Skäret är just ett kafé, med smörgåsar, hembakat bröd och dryck. Här finns ingen matservering.

I år öppnar Café Skäret senare på säsongen men håller öppet till mitten av augusti. Kaféet är öppet 1 juli–14 augusti, måndag–fredag klockan 18–21 och lördag–söndag klockan 15–21.

Det finns gott om sommaröppna restauranger och kaféer på Hälsingekusten om vi snävt begränsar dem till att man ska se havet från serveringen eller dess omedelbara närhet. När vi närmar oss sommarsäsongen, kommer Hälsingekuten.se att presentera en uppdaterad förteckning över restauranger och kaféer med havskontakt.

Här sker vanligen något eller några ägarskiften per år, så det går inte att säkert säga hur många och vilka de blir förrän i början av juni.

År 2015 fanns det 18 krogar och kaféer med havskontakt på Hälsingekusten utanför städerna Hudiksvall och Söderhamn. Sammanställningen sommaren 2015 omfattar också två krogar på andra sedan landskapsgränsen i norr (Galstström) och söder (Axmar).

Jörgen Bengtson