Musslor räddning för Östersjön?

Är blåmusslor en räddning för Östersjön?

Ja, så kan det mycket väl vara, inte blåmusslor ensamma men tillsammans med andra åtgärder som bekämpar övergödningen.

I höstas blev det klart att Baltic Blue Growth får 50 miljoner kronor i stöd från EU:s Östersjöprogram. Projektet är en ovanlig kombination av miljö- och näringslivsåtgärder. Ett av målen är att undersöka om storskalig blåmusselodling kan minska övergödningen i Östersjön. Ett annat mål är att prova om musselmjöl kan bli en kommersiell ingrediens i djurfoder.

BlamusslaProjektet omfattar fyra större musselodlingar i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland, som alla ska starta under 2016.

Den svenska odlingen kommer att bli placerad i Kalmarsund och omfatta 3 600 kvadratmeter. Målet är att 2018 skörda 100 ton blåmusslor.

I ett pilotprojekt 2012–2013 användes små så kallade settlingsstationer för att testa hur mycket mussellarver, som koloniserade näten på olika platser i Kalmarsund.

Om projekten i Sverige och Finland blir framgångsrika, bör det vara möjligt att starta musselodlingar även på Hälsingekusten.

– När projekttiden är slut hoppas vi att odlingarna kommer att drivas vidare kommersiellt, säger Susanna Minnhagen, koordinator för musselodlingarna i projektet, till tidskriften Hav & Vatten (nummer 1, 2016).

– Mätningar har bland annat visat att halterna löst fosfor och kväve runt odlingarna minskar och att siktdjupet ökar kraftigt, säger hon i intervjun.

En annan möjlighet är att få protein ur musselskalen.

– Priset på proteinrika djurfoder blir högre och efterfrågan bara ökar. Foderproducenterna vänder på varje sten för att hitta proteinråvaror. Därför är intresset stort för lokalproducerat musselfoder, säger hon.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay