Premiär för dressinåkning

I dag är det premiär för dressinåkning på Dellenbanan. Under fem månader hyr ideella föreningen Dellenbanans vänner ut trampdressiner på det som en gång i tiden var världens nordligaste järnväg.

Vill du trampa fram i jungfrulig natur med järnvägsräls under fötterna? Vill du åka cykeldressin genom mörka tunnlar, längs glittrande sjöar, över hissnande broar och genom böljande bygder i hjärtat av Hälsingland?

Dellenbanan tunnelPå Dellenbanan finns den möjligheten. På Hälsingekusten.se finns numera en särskild sida om dressinåkning på Dellenbanan.

Dellenbanan går mellan Hudiksvall och Ljusdal. Dellenbanans vänner hyr ut cykeldressiner, som man kan köra mellan Idenor vid den gamla stadsgränsen till Hudiksvall i öster till Hybo utanför Ljusdal i väster, en sträcka på 54 kilometer.

– Inget rullar så lätt som stålhjul mot stålräls, skriver Dellenbanans vänner på sin webbplats www.dellenbanan.se.

Det är en särskild känsla att cykla på stålräls, i synnerhet genom det vackra landskapet längs Dellenbanan.

En dressin är ett litet järnvägsfordon, som används för underhåll, besiktning, personalförflyttning eller nöjesresor. Dressiner har högst fyra hjul, men ofta bra tre som på Dellenbanan.

Den trehjuliga cykeldressinen är gjord för att en person snabbt ska kunna lyfta den av spåret om ett tåg närmar sig. Det bekymret har inte dressinåkarna på Dellenbanan. Däremot kan man möta andra dressinåkare.

Dellenbanans dressiner går att hyra från 1 maj till 30 september, per halvdag, heldag eller dygn.

Dellenbanan är ursprungligen 61 kilometer lång. I dag är banan delvis stympad, så ändstationerna Hudiksvall och Ljusdal når man inte längre. Men den drygt fem mil långa banan kan ändå stoltsera med att vara Sveriges längsta museijärnväg.

Dellenbanan har en spännande historia. Den kom till på 1800-talet i en kapplöpning med ett konkurrerande kanalprojekt, som skulle förbinda Dellensjöarna med havet i Iggesund och göra Hudiksvall obetydlig som stad. Staden svarade på utmaningen genom att börja bygga en järnväg Hudiksvall–Forsa, som gensköt kanalbygget. Sedan förlängde man banan till Näsviken 1874, Delsbo 1887 och Ljusdal 1888, där den anslöt till Norra stambanan.

När Dellenbanan stod färdig var den världens nordligaste järnväg.

Persontrafiken försvann 1985 och godstrafiken 1986. Dellenbanans vänner har sedan 1988 underhållit delar av banan och håller den öppen för dressin- och museitrafik.

Jörgen Bengtson
Foto: Dellenbanans vänner