Midsommar nationaldag

I morgon är det Sveriges inofficiella nationaldag, midsommarafton, som samlar folk på Hälsingekusten.

Vi redovisar midsommarfirandet ort för ort, från norr till söder. Alla utom Mössön firar på midsommarafton, som har sitt firande på midsommardagen.

Gnarp: Hembygdsgården på Bersberget, klockan 12–15, med dans kring stången, lekar, lotteri, ponnyridning och servering.

Jättendal: Hembygdsgården, från klockan 12, dans kring midsommarstången och fika.

Mellanfjärden: Hamnen, klockan 13–16.30, med dans och lek runt stången, underhållning, laxgissning, boll- och pilkastning, tombola och festlotter, underhållning med Stocka Gospel, servering och avslutande stångfight över ån.

Rogsta: Rogsta hembygdsgård, klockan 15–18, med midsommarstångsresning, ringdanslekar, uppträdanden, tombola och servering.

Forsa: Forngården, klockan 11.30–15.30, med kyrkbåt som anländer under kulning, resning av majstång, lekar, Nisse Grundström berättar om forngården, Forsa folkdanslags barngrupper, ringlekar, utdelning av PH Lindhs stipendium, Forsa-Högs kyrkokör, Small Group. I övrigt fiskdamm, tombola, bokförsäljning och servering.Midsommar 2016

Mössön: Klockan 10 smyckning av stången, 13–16 dans runt stången och traditionsenligt firande. Obs, midsommarfirandet är 25 juni.

Lindefallet: Tallmons festplats, klockan 12–15, med smyckning och dans kring stången, musik med lokala spelmän, lotterier, fiskdamm, servering och underhållning.

Långvinds fritidsområde, klockan 15–17, med stångresning, musik med Börje Ring, dans och lekar runt stången för stora och små, lotter och servering.

Stenö: från klockan 11, klädning av midsommarstången, dans kring midsommarstången med sång och musik, femkamp och ponnyridning, hoppborg, fiskdamm, ansiktsmålning, tipspromenad och maskot Wilde.

Söderala: Hembygdsgården, klockan 12–15, flagghissning, dans kring midsommarstången, häst och vagn, lotteri och servering med kakbuffé.

Jörgen Bengtson