SGU Ocean SurveyorSGU flaggar för att det kan finnas okända utsläppskällor, som förklarar ökningen eller att halterna inte minskat.

– Kanske har man inte kommit åt alla processer i industrin som kan orsaka de här föroreningarna. Sedan kan det också finnas utsläpp som har funnits tidigare och som har hamnat på land eller i sediment, och som nu ligger och läcker ut, säger miljökemisten Sarah Josefsson på SGU till Sveriges Radio Vetenskapsradion.

Nyheten kommer lägligt under Almedalsveckan, då SGU befinner sig på plats i Visby med sitt undersökningsfartyg s/v Ocean Surveyor (bilden). SGU genomför sex seminarier, mingel och flera visningar av fartyget Ocean Surveyor under Almedalsveckan.

Jörgen Bengtson
Foto: SGU