Nygammal strand på Maln

Malnbaden öster om Hudiksvall har en av Hälsingekustens bästa sandstränder. Nu har lillasyskonen Gräsmaln fått en uppgradering.

En gång i tiden var Gräsmaln, som ligger längre in i Hudiksvallsfjärden än Malnbaden, den kanske bästa badstranden för barnfamiljer i Hudiksvall. Tekniska förvaltningen i Hudiksvalls kommun har under några år fått synpunkter på stranden vid Gräsmaln.

– Vi har fått många önskemål om åtgärder för att komma till rätta med förmultnad vass och växtdelar, instängt och illaluktande vatten och att viken höll på att växa igen, säger Lars Svensson, verksamhetschef gata/park, på kommunens webbplats www.Hudiksvall.se.

Badstranden på Gräsmaln har krympt över tiden. Till slut återstod en smal liten öppen vattenyta vid det forna Gräsmaln, vilket inte inbjöd till bad.

Grasmaln ny– Mängden uppväxt vass samt den grunda sanddynan var bidragande orsaker till den dåliga vattenomsättningen i viken, dessutom hade strandremsan erosionsskador, berättar www.Hudiksvall.se.

– Nu har vi åtgärdat dessa problem, säger Lars Svensson, med förhoppningen att detta ska bidra till badglädje flera år framåt för barnfamiljer och andra badglada hudikbor.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun