Rapportera havshändelser

Du som vistas i skärgården kan rapportera in algblomning eller större antal döda fåglar, fiskar eller sälar till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).

– Din rapport kan göra att människor snabbt kan få information när något är fel, skriver Informationscentralen för Bottniska viken i ett pressmeddelande.

ICBV:s uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det kan handla om stora mängder algblomningar, döda fåglar, fiskar eller sälar i större antal.

ICBV:s ansvarsområde är Bottenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet, där Hälsingekusten ingår. Bottenhavet är den del av Östersjön, som ligger norr om Åland och söder om Norra Kvarken, ett 350 kilometer långt och 66 000 kvadratkilometer stort område.

ICBV organiserar provtagningar och analyser. ICBV går också ut med information eller varningar till allmänheten och medier när det behövs.

ICBV tar emot rapporter på följande webbsida.infocentral_bottniskaviken_490

Jörgen Bengtson
Foto: Informationscentralen för Bottniska viken