Äntligen nytt
forskningsfartyg till havs

Äntligen får Sverige ett nytt forskningsfartyg. Regeringen har beslutat att satsa 430 miljoner kronor på ett nytt, större forskningsfartyg. Forskningsfartyget ska förhoppningsvis vara i tjänst 2019.

Fartyget kommer att ägas av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) men hanteras av Sjöfartsverket. Fartyget ska i första hand täcka SLU Aquas och Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI:s) behov för nationell fiskövervakning respektive oceanografisk utsjöövervakning. Fartyget ska även kunna vara en resurs för andra intressenter, främst forskning.

Fartyget kommer att bli 69 meter långt och knappt 16 meter brett. Det kommer att vara utrustat med allt som behövs för fiskundersökningar (trålar, fisklaboratorium, multibeamekolod etcetera) och provtagningsutrustning, laboratorier och förvaringsutrymmen för oceanografiska undersökningar, som kan vara fysikaliska, kemiska eller biologiska.

– Stor vikt har lagts vid att skapa flexibilitet för att kunna sätta ombord specialutrustning när behov uppstår, säger Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) i ett pressmeddelande.

Sverige har haft ett oceangående forskningsfartyg, u/v Argos. För drygt fem år sedan upptäckte man asbest ombord på Argos. Resultatet blev beslut om skrotning; en upprustning hade blivit väldigt dyr, särskilt med tanke på att Argos, som varit i tjänst sedan 1974, ändå närmade sig ”pensionsåldern”.

SLU Aqua har under några år använt det danska fartyget Dana. SMHI har samarbetar med finska Miljöcentralens forskningsfartyg Aranda.

SLU Aqua, SMHI och Kustbevakningen har utrett behovet av ett nytt, svenskt, större forskningsfartyg. Nu finns en grundritning på fartyget.

Nästa steg blir upphandling av varv. Enligt tidsplanen ska kontrakt med varv tecknas i slutet av 2016, med byggnation 2017 och beräknad leverans 2018. Det innebär att fartyget ska kunna vara tillgängligt för miljöövervakning och forskning från och med 2019.

Jörgen Bengtson