Sälexplosion
på Hälsingekusten

Den tidigare utrotningshotade sälen har fullkomligen exploderat i antal på Hälsingekusten och andra ställen, där den har bra levnadsbetingelser.

Sal Borås djurparkEnligt sälexperten Sven-Gunnar Lunneryd växer gråsälen med 2 500–5 000 djur per år i Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön i övrigt. När gråsälen var hotad i början av 1980-talet, fanns det totalt sett bara 2 000-3 000 djur.

Enligt honom finns det 60 000–80 000 sälar i området, fördelat på cirka 40 000–55 000 gråsälar och 20 000–25 000 vikare. Enligt Sven-Gunnar Lunneryd är vi mitt uppe i en sälexplosion.

Sälen ställer till problem för fiskare, som får förstörda fiskeredskap och mindre fisk, och för människan, som får konkurrens om fisken. Dessutom har sälar i södra Östersjön börjat sprida en parasit till fisk.

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) arbetar med att utveckla sälsäkra fiskeredskap. HAV ger också pengar till drabbade län, för att ersätta fiskare för förstörda redskap. Värden till drygt 30 miljoner kronor går förlorade som en följd av sälens härjningar.

HAV har i år gett ett bidrag till Länsstyrelsen Gävleborg på 980 000 kronor, att dela ut till licensierade fiskare, som fått sina redskap förstörda av säl. Sven-Gunnar Lunneryd är ansvarig för projektet Sälar och fiske, som utvecklar sälsäkra fiskeredskap.

– Vi måste hitta den acceptabla kompromissen mellan säl och människor, precis som man gjort med älgstammen, skogsägare och människan, säger han till Söderhamns-Kuriren (14/9 2016).

Problemet är att utveckla sälsäkra fiskeredskap. Det går trögt av flera skäl; det är bland annat svårt att hitta alternativ till nätfiske och att få tillräckliga resurser till projektet.

I Gävleborg når jägarna aldrig upp till den kvot sälar man får skjuta, i år 70 sälar, eftersom jakten är full av restriktioner, intresset bland jägare är litet och fiskarna är en svag grupp.

Sven-Gunnar Lunneryd tror att kustfisket får svårt att överleva, om sälarna får fortsätta att växa.

Lösningen på problemet är friare jakt, för sälens enda fiende – när miljögifter inte längre hotar bestånden – är människan. Så länge människan inte jagar säl i större omfattning, så växer sälpopulationen och därmed problemen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om problemen med säl: Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015) och Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay