Strandnära boende
på gång i Söderhamn

I dag blev allmännyttan i Söderhamn, Faxeholmen AB, åter ett bostadsbyggande bolag, efter 25 år utan nyproduktion. Nästa år får Söderhamn 40 strandnära lägenheter på Faxevallen, mellan Gamla Stugsundsvägen och Faxeholmsgatan, i ett område kallat Dallas. Söderhamnsfjärden ligger ett stenkast bort.

dallas-soderhamnByggnaderna blir tvåvåningshus av trä, med lägenheter på två till fyra rum. Till detta kommer komplementbyggnader, varav merparten får sedumtak, alltså grästak.

Inflyttning är planerad till 1 oktober 2017.

Byggkostnaden är beräknad till cirka 70 miljoner kronor.

Söderhamn har rivit långt över tusen lägenheter, främst i stadens utkant och Ljusne. Nu råder bostadsbrist i Söderhamn, så de nya husen är välkomna.

Söderhamn hoppas att Faxeholmens bygge blir en signal till privata aktörer att bygga bostäder.

Allmännyttan i grannkommunen Hudiksvall, AB Hudiksvallsbostäder, började redan för fyra år sedan att bygga nya flerfamiljshus, 20 år efter den senaste nyproduktionen. Hudiksvallsbostäder har fått upp farten, med totalt fem nya hus och flera på gång. Nu följer Söderhamn efter. Sammantaget stärker det utbudet av lägenheter på Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun