Kastellholmen
med mervärde

Under sommaren har den lilla ön i Hudiksvallsfjärdens inre del, Kastellholmen, fått ett mervärde. En motoriserad flotte har trafikerat den populära lilla utflyktsön. Den har ju annars bara varit öppen på vintern, när isen lagt sig, för den som inte haft egen båt.

Vintern i all ära, men det är sen vår, sommar och tidig höst, som man kan njuta av havsbrisen på Kastellholmen, ta sig ett bad från bryggan, tända en brasa för att grilla och njuta av den gröna oas holmen är.Kastellholmen,png

Kastellholmen steg upp ur havet som ett skär och blev då ett tillhåll för sälar. Det är också av det äldre namnet på sälar, ”kutar”, som den fick sitt ursprungsnamn, Kutharet.

Dagens namn minner om kanonbatteriet, som ön fick för 225 år sedan.

I samband med kriget mot Ryssland 1788–1790 fick Batteriudden i Saltvik ett kanonbatteri med 21 kanoner, för att försvara inloppet till Hudiksvall. Hösten 1791 flyttades salutkanonerna till Kutharet, för att göra tjänst som salutkanoner. Till salutkanonsbatteriet hörde ett litet hus eller kastell. Härifrån kommer namnet ”Kastellholmen”.

Kanonerna flyttades senare till Köpmanberget, där de står än i dag.

Kastellholmen har vuxit med både människans och naturens hjälp, dels genom att segelfartyg lossade barlast vid ön och fick kolstybb från sågverket på Håstaholmen, dels genom landhöjningen.

Kastellholmen var under en tid virkesupplag.

I dag är Kastellholmen en grönskande oas mitt i stadens inlopp. På vintern kan man ta sig dit till fots, bara isen lagt sig.

På ön finns grillplatser, bänkar, toalett och en brygga.

Hälsingekusten.se har en uppdaterad artikel om Kastellholmen under toppfliken ”Turist” och underfliken ”Hälsingekustens öar”.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om Kastellholmen: Flotte till Kastellholmen (12 juli 2016), Kastellholmen får flottrafik (21 september 2015) och Kastellholmen på Långvind.com (13 september 2013).

Jörgen Bengtson