Fler sälar på Hälsingekusten

Sälbeståndet har vuxit i Östersjön som helhet.

Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HAV), ”Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisket”, som kom den 14 januari 2015. Enligt rapporten var antalet gråsälar 32 240, knubbsälar 14 683 och vikaresälar 9 750 år 2014. För alla tre sälarter gäller att antalet räknade djur är 60–80 procent av det verkliga antalet sälar. Enligt HAV:s rapport har alla tre arter ökat i antal sedan förra mätningen.images-2

Skadan på insjöfisket uppgår till ungefär 33,3 miljoner, enligt infiskningsvärdet som yrkesfiskare har registrerat i loggböcker och kustfiskejournaler. Till detta kommer fritidsfiskarnas förluster, som det inte finns någon beräkning av.

– Med hänsyn taget till antalet verksamma yrkesfiskare har den relativa sälskadan ökat de senaste åren, skriver rapportförfattarna.

Sälarna orsakar störst skada i Skåne och Blekinge. Hälsingland och Gästrikland är mindre drabbade. Rapporten konstaterar att sälskadorna per fiskare har ökat. Den totala skadan i kronor räknat har dock varit oförändrad sedan 2005.

För Gävleborgs län redovisar rapporten följande ekonomisk skada i kronor 2006–2014:
• 2006: 2 527 359
• 2007: 1 770 373
• 2008: 2 447 662
• 2009: 2 083 699
• 2010: 2 171 709
• 2011: 1 821 433
• 2012: 1 477 909
• 2013: 1 647 631
• 2014: 1 695 510

Jörgen Bengtson