Gurkan populär
park i Söderhamn

Parken Gurkan i Söderhamn väcker folkets kärlek. Parken, som gränsar till havet och Söderhamnsån, ska bli en aktiv och levande park året om. Kommunen bjöd in till möte om detta den 7 september, med många besökare och förslag som följd.

Utegym, majsfält, boulebana, dansbana, hundrastgård, glasskiosk, soltrappa, parkour, högläsning, teater under träden, skatepool, växter och bänkar i bersåer, bordtennis, isbana, grillplats?

Söderhamnarna har gott om idéer för hur Gurkparken (flygfoto med parken i centrum plus årummet) kan utvecklas.

– Det har blivit en kreativ dialog kring inriktningen på Gurkparken. Nu kan White arkitekter börja skissa på konkreta förslag tillsammans med oss i projektgruppen, berättar Kajsa Lundmark, kommunens projektledare, för Söderhamn.se.

gurkparkenFör att ta diskussionen ett steg längre hade White arkitekter på dialogmötet den 7 september formulerat förslag på olika teman, som kan bli huvudinriktning för parken.

Temaförslagen var fysisk aktivitet, social aktivitet, vatten, skönhetsvärden, lek, vinteraktivitet, odling, en plats för alla och utrymme för egna idéer.

Söderhamnarna har gott om idéer för Grukanparken. I facebookevenemanget inför den 7 september har förslag strömmat in.

– Kul att det även kommit förslag via Facebook. Det märks att många längtar efter en bra plats för att umgås och göra saker utomhus. Vi sammanställer Facebookflödet och tar med även de idéerna i arbetet, säger Kajsa Lundmark.

Flera personer vill att kommunen utvecklar Söderhamns koppling till hav och skärgård. Den processen startar 2017 genom åtgärder för Gurkparken, årummet och nya broar i det första genomförandepaketet.

Längre fram kommer fler åtgärder för att utveckla årummet ut mot småbåtshamnen. Visionen är att skapa ett levande centrum med skärgårdskänsla.

Nu ska White arkitekter, tillsammans med kommunens projektgrupp, arbeta fram skisser på konkreta förslag för parken. Under vintern visas idéerna för kommuninvånarna.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun