Kulturarvsdag
på Hälsingekusten

På söndag är det åter årets kulturarvsdag. Långvinds herrgård är enda byggnad på Hälsingekusten, som håller öppet för besökare denna dag.

Kulturarvsdagen 2016 har temat Tidens rörelser. Det handlar om att berätta om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer. På arrangören Riksantikvarieämbetets webbplats finns en särskilt sida för aktiviteter i Hälsingland, som i år bara är två på kulturarvsdagen.

Långvinds herrgård arrangerar guidad visning klockan 13 och föredrag av nestorn i ägarfamiljen, Carl Erik Tottie, klockan 15. Kafé håller öppet klockan 12–16.

I år är det inga fler aktiviteter på Hälsingekusten.

Tidigare års tema för kulturarvsdagar har varit ”Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria” (2015), med aktiviteter i Långvinds herrgård och Bergviks industrimuseum; ”I krigens spår” (2014), med arrangemang i Långvinds herrgård, Sandarne, Fiskaremuseet Gäddan i Söderhamn och Klasudden på Hälsingekusten; ”Människors mötesplatser” (2013), med aktiviteter i Långvinds herrgård, Bergviks industrimuseum, Fiskaremuseet Gäddan i Söderhamn och Hälsingtuna kyrka; ”Under ytan” (2012), med Långvinds herrgård, Fiskaremuseet Gäddan i Söderhamn och Bergviks industrimuseum; ”Gröna platser” (2011), med Långvinds herrgård och Bergviks industrimuseum som mötesplatser; ”Kulturens vägar” (2010), då Långvinds herrgård och drygt halvdussinet aktörer i Söderhamn och Ljusne deltog.

Kulturarvsdagen är en gemensam aktivitet i Europa i september varje år. Den är en del av Europarådets och Europeiska Unionens gemensamma program European Heritage Days, inrättat av Europarådet 1991. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. I Sverige ansvarar Riksantikvarieämbetet för kulturarvsdagen.

I Sverige firar vi alltid kulturarvsdagen andra söndagen i september. Förra året besökte över 17 000 personer de olika arrangemangen. Tjugofyra av Sveriges 25 landskap var med och firade. Redan 1988 började Sverige med en kulturarvsdag, först kallad Öppet hus och sedan Kulturhusens dag.

Temat ”Tidens rörelser” rymmer många exempel på folkrörelser och volontärer med humanitärt engagemang. Ett exempel är Röda korsets vita bussar (bilden), ledda av Folke Bernadotte. Bussarna förde mängder av människor till ett nytt liv i Sverige.

Jörgen Bengtson
Foto: Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark

Vita bussarna