Medeltidshamn
blev central fågelsjö

Hudiksvalls medeltidshamn, Lillfjärden, är sedan många år en fantastisk fågelsjö, med bland annat ytterst ovanliga fjällgäss.

Lillfjärden i centrala Hudiksvall är en riktig metropol för rastande gäss. Nu finns mer än 1 500 fåglar i Lillfjärden, enligt Sveriges Radio P4 Gävleborg (4/9).

Bland de många gässen finns 16 riktiga rariteter, därav två fjällgåsfamiljer. På sin flyttresa från fjällen till sydligare och varmare breddgrader, stannar de till i Glada Hudik.

Fjallgas– Det är unikt, när fjällgässen är här i Lillfjärden går det att komma dem på fem meters avstånd. De är helt oskygga, men så fort man är på något annat ställe, så går det inte att komma närmare än 100–200 meters avstånd. Men här är de på något vis trygga, trots att det går jättemycket folk här, säger Lars-Göran Lindström, fågelskådare från Hudiksvall, till Sveriges Radio.

Det finns ytterst få vilda fjällgäss i Sverige i dag. Projekt Fjällgås föder upp ungar, som sätts ut i Arjeplogsfjällen.

I år har tidigare utsatta fåglar fått ungar för första gången. Projektledare Niklas Liljebäck ser ett trendbrott i år, om än litet. Hittills har sex vildfödda ungar passerat Lillfjärden i Hudiksvall.

– Nu vet vi, att en fågel som vi kallar för John, som ligger där ute och som har en satellitsändare på sig, har kommit hit med en unge men verkar ha förlorat sin hona. Sedan är det en annan familj, som har fått sällskap av fem av våra utsättningsfåglar, säger projektledare Niklas Liljebäck till Sveriges Radio.

Fjällgås (Anser erythropus) är en liten grå gås, stor som en gräsand. Den häckar i nordligaste Norden och Sibirien. Population har minskat drastiskt under 1900-talet. De nordiska fjällgässen övervintrar främst i Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Spanien.

Det svenska beståndet av fjällgäss är det enda i världen, som inte minskat under det senaste årtiondet. Sedan projektet Fjällgås lyckades stoppa minskningen, genom förstärkningsutsättningar, har antalet fjällgäss i Sverige långsamt ökat, trots att man avbröt utsättningarna 1999.

År 2010, när de förstärkande utsättningarna nystartade, häckade 15–20 par fjällgäss i Sverige. Den totala populationen uppgick under följande höst till 120–130 individer.

Jörgen Bengtson
Foto: Wikipedia