Sjömack
öppnar i Stocka

Stocka har på kort tid fått ny brygga, latrintömningsanläggning, sjömack och servicepunkt.

I fredags var det invigning av sjömacken i hamnen och servicepunkten i livsmedelsbutiken. Bryggan i lärkträ och latrintömningsanläggningen kom på plats sommaren 2015.

Sjomack Stocka EngKommunala ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) klippte bandet till sjömacken (bilden), med Stocka byaråds Christer Sundgren i bakgrunden.

Sjömacken, som erbjuder både bensin och diesel, har varit i gång några veckor. Den första kunden att officiellt tanka i fredags var Sjöräddningen från Lönnånger, som tidigare hade sin sjöräddningsstation i Stocka.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) invigde servicepunkten i butiken Kajutan livs.

Lilla Stocka har – som Monica Olsson påminde om – idérikedom, drivkraft och engagemang som få andra orter.

Satsningen på en sjömack är än mer anmärkningsvärd, eftersom det redan finns en byafinansierad mack på land, granne med Kajutan. Nu, liksom då den kom på plats 2010, finansierar Stockaborna macken via andelar, som täcker skillnaden mellan bidrag och den totala investeringskostnaden. Den stora finansiären är Jordbruksverket, som står för större delen av investeringen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft några artiklar om de marina satsningarna i Stocka: Stocka får sjömack (9 juni 2016), Sjömack till Stocka? (12 februari 2016),  Stocka får båtavlopp (12 juli 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Nordanstigs kommun