Stort intresse
för Djupestrand

Hudiksvall har två stora bostadsprojekt vid havet, som bildligt talat är ett halvt stenkast från Hudiksvallsfjärden. Intresset för Djupestrand nedanför Köpmanberget är stort. Sex byggherrar har hört av sig.

Området består av två kvarter: västra delen för kedjehus eller radhus på två eller tre våningar; östra delen för flerfamiljshus på fyra våningar.

DjupestrandTre av byggherrarna är lokala: Bygg & Montageteknik AB, Roph Perol AB och Skålbo Förvaltning AB. Tre är externa: Kusbofixarn från Vaxholm, Framfast från Stockholm och Lillskär från Uppsala. Bilden visar Roph Perols gestaltning av Djupestrand.

Alla byggherrar har inkommit med skisser på vad de vill göra och alla prisar området som fantastiskt: skyddad söderläge nedanför Köpmanberget med utsikt över Hudiksvallsfjärden och Idenorslandet. Samtidigt ligger centrala Hudiksvall tio minuter bort längs en vacker strandpromenad.

– Det här är det mest attraktiva området för bostäder i Hudiksvall, säger Henrik Fredriksson, Roph Peron, till Hudiksvalls Tidning (3/9 2016).

– Man får lite Medelhavskänsla, säger Markus Arnemark, Kusbofixarn, till HT.

När kommer byggnationen igång?

I oktober bestämmer kommunen vem eller vilka som får bygga. Under hösten börjar också kommunen att bygga gator och dra vatten- och avloppsledningar. Byggstart blir sannolikt hösten 2017.

Kommunens eget bostadsbolag, AB Hudiksvallsbostäder, har inte anmält intresse, sedan bolaget fick avslag på sin markbegäran att bygga punkthus nedanför Köpmanberget. Hudiksvallsbostäder ville alltså ta vara på det fantastiska läget genom att bygga högre hus än kommunen nu gett tillstånd för.

Jörgen Bengtson
Bild: Roph Perol