Hudiksvall
fyller 435 år

I dag fyller Hudiksvall år, 435 år för att vara exakt.

Den 6 februari 1582 gav kung Johan III Hudiksvall stadsprivilegier. Redan den 10 november 1581 bestämde Johan III att staden skulle anläggas ”vid Hudwicks wald”, enligt Sveriges statskalender 1925. Därmed är Hudiksvall Norrlands äldsta stad efter Gävle. Enligt vissa är den till och med äldst, eftersom Gästrikland tidigare tillhört Svealand och inte Norrland.

Bakgrunden är att kung Gustav Vasa – Johan III:s far – ville samla hälsingarnas handel och hantverksidkande till den gamla handels- och marknadsplatsen vid byarna Hudik och Vallen vid Hornåns mynning längst in i en skyddad fjärd.

För staten, som till stor del var kungen, innebar en stad i Hälsingland många fördelar. Det gav möjlighet att kontrollera köpmän och hantverkare och gjorde det lättare att driva in skatt.

Hälsingarna var inte lika positiva. Gustav Vasas son, Johan III, fick ta till både löften och hot för att genomdriva grundandet av Hudiksvall. Men visst var det en bra plats Gustav Vasa hade valt, vackert och strategiskt belägen vid Hudiksvallsfjärdens inre del, med bra hamn och den gamla pilgrimsleden (Stråsjöleden) till Nidaros (Trondheim) utanför staden.

Framgången med etableringen av Hudiksvall ledde till att kung Gustav II Adolf år 1620 befallde rör- och kopparsmederna i Hälsingland att flytta till Söderhamn, som blev Hälsinglands andra stad.

Text och foto:
Jörgen Bengtson