Kunskap, sällskap
och utrustning på isen

För den som älskar naturis på hav och sjöar är iskunskap a och o. Vare sig man åker skridskor, skidor, skoter eller vandrar, är det tre saker som gäller: kunskap, sällskap och bra utrustning.

• Kunskap: Skaffa dig kunskap! Olika isar har olika bra bärighet. Isen ser inte likadan ut överallt. Det är viktigt att känna till isens svaga punkter. Kurser i iskunskap och issäkerhet, liksom olika webbplatser, är bra källor till kunskap om isars bärighet, svaga punkter och annat.

• Sällskap: Var aldrig ensam på naturis! Är olyckan framme kan man hjälpa varandra. I många situationer är hjälp från andra enda räddningen, till exempel när det gäller att ta sig upp ur en vak, som är mycket svårt utan livlinehjälp. Flera ser och hör också mer än en.

• Utrustning: Ha rätt utrustning! Den ser ger sig ut på isen måste ha lämplig utrustning: isdubbar, ispik, räddningslina och flythjälp.

Isdubbar är ett absolut krav. Utan isdubbar är det ofta omöjligt att komma upp ur en vak. Men det räcker inte att bara ha dessa med sig. Minst lika viktigt är att de sitter rätt: stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanpå kläderna. Då är isdubbarna lätta att få tag på och skadar en inte om man ramlar i.

Ispik är bra att ha med sig, för att kunna bedöma bärigheten på isen. Ispiken ska inte vara för lätt; det är pikens egen vikt som ska ge kraft i hugget. Med en alltför lätt pik orkar man inte slå tillräckligt hårt. Själva pikspetsen ska vara vass.

Räddningslina är också något man bör ha med sig. Den ska bäras så att den är lätt åtkomlig, även när man ligger i vattnet. I vissa situationer är det nödvändigt att själv kunna kasta sin lina från vaken till folk på isen. Den lösa änden bör därför alltid vara fäst vid midjeremmen på ryggsäcken, så att änden inte flyger iväg när man kastar linan. När kamrater drar i räddningslinan, har den som ligger i vaken händerna fria och kan hjälpa till med sina isdubbar.

Flythjälp – i form av ryggsäck packad med ombytesplagg i vattentäta påsar – är också bra att ha. Det är viktigt att ha ryggsäcken ordentligt fastspänd med midjerem och grenrem; annars finns risk att ryggsäcken flyter upp, lägger sig på huvudet och därmed trycker ner personen i vaken.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun