Fem tips för
bättre sjövett

Hur minskar vi antalet båtolyckor till sjöss?

Svenska Båtunionen, en rad andra organisationer och myndigheter med Transportstyrelsen i spetsen, har i sommar gått ut i en informationskampanj, för att minska antalet olyckor till sjöss, ”Ta hand om dig på sjön”.

Svenskarna blir allt säkrare till sjöss, olyckorna minskar i takt med att väldigt många har flytväst och nästan alla kan simma. Men fler allvarliga olyckor skulle lätt kunna undvikas.

Flytväst och simkunnighet spelar viktiga roller. Men hur många vet att ett vattentätt fodral till mobiltelefonen kan vara avgörande för att tillkalla hjälp, eller att gå iland minskar skaderisken rejält jämför med om man hoppar i land, då många olyckor inträffar.

Kampanjen bjuder på fem tips till hur man kan undvika de vanligaste olyckorna till sjöss under sommaren:
• Bär flytväst ombord (hälften av de som drunknar skulle klara sig om de använt flytväst)
• Använd en vattenskyddad mobil, så du kan larma om du hamnar i vattnet
• Gå iland istället för att hoppa iland
• Undvik alkohol på sjön, som gör att man blir fumligare och lätt missar detaljer
• Sitter ned på båtens sittplatser under färd.

Jörgen Bengtson