Inget nytt statligt
byggnadsminne på kusten

Storjungfrun (bilden) på Hälsingekusten är en av Sveriges klassiska fyrplatser och byggnadsminnen.

Strax före jul beslutade regeringen att förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt byggnadsminne, dock ingen av de två andra klassiska fyrplatserna på Hälsingekusten.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Tyvärr blev ingen av Hälsinglands två andra klassiska fyrplatser – Agön och Gran – byggnadsminnesförklarad.

Regeringens beslut omfattar följande fyrplatser, från norr till söder och från ostkust till västkust, med kommun angiven:
• Bjuröklubbs fyrplats, Bjurön 6:1, Skellefteå
• Högbondens fyrplats, Högbonden 1:1, Kramfors
• Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, Gotland
• Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, Höganäs
• Helsingborgs lotsstation, Hamnpaviljongen 5, Helsingborg
• Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, Orust
• Navens fyrplats, Traneberg 1:2, Lidköping
• Hjortens fyrplats, Udden 1:35, Mellerud

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun