Havet stiger – men
inte på Hälsingekusten

Nya studier varnar för att havet stiger snabbare än man tidigare trott. Orsaken är att glaciärerna smälter snabbare än i tidigare prognoser. På Hälsingekusten – bilden visar havet utanför Långvindsbruk – och Norrlandskusten i övrigt kompenserar dock landhöjningen för det stigande havet.

Långvindsfjärden med nypon
I dag ökar havsnivåerna i världen med i genomsnitt tre millimeter per år. För varje år accelererar ökningen med ytterligare 0,08 millimeter. Det gör att vid nästa århundradeskifte kan den årliga höjningen vara så stor som tio millimeter per år.

Det skriver forskare från Cires, Cooperative Institute for Research in Environmental Studies, som har gått igenom satellitdata från de senaste 25 åren, enligt webbplatsen Skärgårdsbryggan.

Bakom ökningen ligger dels allt snabbare smältande glaciärer på Grönland och Antarktis, dels att varmare vatten expanderar och därmed höjer havsnivån.

Bedömningen är återhållsam, skriver forskarna från Cires. Höjningen kan bli högre.

Höjda havsnivåer slår hårt mot lågt liggande länder om områden i världen, men även mot Sverige. Här är det dock Sydsverige som drabbas.

– Det handlar främst när vi talar framtida havsnivåer om södra Sverige som drabbas hårt, i norra Sverige har vi en landhöjning som kompenserar, säger Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), till Ny Teknik på nätet.

Medelvattenståndet kan på vissa platser i södra Sverige stiga med nästan en meter fram till sekelskiftet 2100. På detta följer ökad risk för översvämning av bostäder, vägar, järnvägar och samhällsviktiga funktioner som sjukhus. Detta är något som samhällsplanerare bör tänka på, skriver Ny Teknik och refererar till SMHI.

SMHI har i sex rapporter tagit fram underlag för havsnivåer i dagens och framtidens klimat fram till sekelskiftet.

Text och foto:
Jörgen Bengtson