Stopp för gäddfiske
på Hälsingekusten?

Till hösten kan det blir stopp för gäddfiske på Hälsingekusten. Bakgrunden är att gäddan har blivit allt mer sällsynt längs delar av Östersjökusten.

Till hösten kommer berörda länsstyrelser med ett gemensamt förslag om periodvis stopp av gäddfisket i vissa områden.

Gävleborgs, Uppsala, Stockholms, Sörmlands och Östergötlands länsstyrelser hanterar frågan.

– De samarbetar om ett åtgärdspaket med förnyade fiskeregler – inte bara för gäddfiske, säger Per-Erik Larson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Östergötland, enligt Sveriges Radio P 4 Gävleborg (23 mars 2018).

Fiskestoppet kan alltså komma att gälla fler fiskar, men närmast är det gäddan som står i fokus. I höst ska statliga Havs- och vattenmyndigheten få ett förslag från länsstyrelsegruppen i projektet Refisk.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay