Ökat hopp om
motorväg på kusten

Hoppet ökar om att staten skjuter till mer pengar, så nya Europavägen genom Nordanstig blir motorväg. Det står klart efter ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth i Ilsbo på torsdagen, då också företagen Plyfa och SMP Parts deltog.

Frågan om en fyrfältsväg genom Nordanstig stod överst på önskelistan, när kommunföreträdare träffade infrastrukturministern. Under ett två timmar långt lunchmöte förde företrädare för kommun fram vikten av infrastruktursatsningar på landsbygden. Samtalet handlade till en viktig del om Trafikverkets planer på ny E 4 genom Nordanstig och behovet av fyrfältsväg.

Ola Wigg, Hans-Åke Oxelhöjd, Monica Olsson, Fredrik Lentz, Plyfa, Tomas Eneroth, Jussi Jusélius (Plyfa) och Hans Hanses (SMP Parts).

Nordanstigs, Hudiksvalls och Sundsvalls kommuner har länge argumenterat för två körfält i vardera riktningen.

Trafikverket projekterar för en trefältsväg, med omväxlande två och ett körfält i vardera riktning. Verket anser att en 2+1-väg uppfyller kraven för en ny Europaväg. Trafikverket kan tänka sig att bygga en fyrfältsväg – om Nordanstigs kommunen lägger upp 150 miljoner kronor på bordet.

– Är det rimligt att små kommuner i glesbygd ska gå in med medfinansiering? Om vi ska ha den modellen är det bara de stora och rika kommunerna som kan få bra vägar, sa Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef i Nordanstigs kommun med ansvar för utvecklingsfrågor, till Tomas Eneroth.

Enligt deltagarna visade Tomas Eneroth förståelse för kommunens synpunkter kring medfinansiering, det orimliga i att små kommuner lägger stora pengar på statliga vägar och rimliga förutsättningar för landets alla delar.

Enligt Tomas Eneroth kommer regeringen att satsa ytterligare 100 miljarder kronor just för att minska behovet av medfinansiering.

– Nu tar diskussioner vid med Trafikverket utifrån ministerns besked. Vi vill veta hur extrapengarna mot medfinansiering påverkar möjligheterna till en fyrfältsväg, säger Hans-Åke Oxelhöjd på kommunens webbplats Nordanstig.se.

– Vi känner oss hoppfulla, dels över att regeringen säger sig vilja minska medfinansieringen i infrastrukturprojekten, men också för att Tomas Eneroth var så tydlig med att hela Sverige ska leva.

Trafikverket planerar alltså för trefältsväg. Verkets mål är att vägen ska hastighet 110 kilometer per timme, planskilda korsningar och möjlighet för långsamtgående fordon, gående och cyklister att färdas på ett separat vägnät.

Den nu aktuella Europaväg 4 kommer att gå väster om Harmånger, 22 kilometer Kongsberget–Harmånger. Det stod klart efter Trafikverkets besked den 16 februari i år. Nästa steg i vägutbyggnad är Harmånger–Gnarp. Sträckan Kongsberget–Gnarp är sista E 4-delen mellan Stockholm och Sundsvall som i dag inte är ombyggd till mötesseparerad väg.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft artiklar om nya E 4:an genom Nordanstig: Ny E 4 väster om Harmånger (16 februari 2018), Lutar åt att nya E 4:an går öster om Harmånger (29 september 2017) och Nytt E 4-avsnitt 2018 (11 december 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Nordanstigs kommun