Våldsam vår
till Hälsingekusten

Våren kom sent till Hälsingekusten, och med mycket höga vattenflöden. Den 11 april kan vi officiellt klocka som vårens ankomst till både Hälsinglands kust och inland. Normalt ankomst är 1 april.

Den meteorologiska våren ger SMHI-årstidskartan besked om.

Efter sju dygn i följd med dygnsmedeltemperatur över noll grader Celsius, är det vår, enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Det innebär att SMHI kan bestämma ankomstdatum för våren först i efterhand. Vårens ankomst gäller från första dagen i sjudygnsserien, i år från och med 11 april.

Tidigare har det varit svårt att läsa SMHI:s årstidskarta, men nu har grafiken blivit mycket bättre.

Tekniskt sett kan våren inte komma hur tidigt som helst. SMHI har nämligen bestämt att den inte får inträda före 15 februari, även om det har varit vårväder sju dagar i följd. Denna bestämmelse finns för att inte Skåne och andra delar av Sverige med kort eller obefintlig vinter ska gå direkt från höst till vår utan att passera vinter – vilket har varit fallet i Skåne enstaka år.

SMHI har järnkoll på allt som har med väder att göra, däribland årstidsväxlingarna. Dessa varierar stort över tiden. Den som vill fördjupa sig i detta, kan göra det på SMHI:s sida om vår. Vårens genomsnittliga ankomstdag under den aktuella trettioårsperiod som man använder internationellt (1961–1990) är på Hälsingekusten 1 april. I år kom alltså våren betydligt senare.

Jörgen Bengtson