Ökad jakt
på gråsäl

På fredag startar årets skyddsjakt på gråsäl. Naturvårdsverket har beslutat att höja kvoten till 600 sälar för Sverige som helhet. Det är 40 fler än 2017.

Under de senaste sex åren har Naturvårdsverket höjt skyddsjaktskvoterna på gråsäl årligen, från 230 gråsälar 2012 till 600 i år.

Problemet med säljakten är att mindre än hälften av djuren har skjutits av, visar en genomgång som Ekot har gjort, enligt Sveriges Radio P 4 Gävleborg (19 april 2018).

Årets och tidigare års säljakter sker samtidigt som fiskenäringen har ett växande problemen med sälskador.

Per-Erik Larsson, länsfiskekonsulent i Östergötland, tycker att man borde se över förutsättningarna för säljakt i Sverige.

– Det man kan göra är att jämföra de restriktioner och hinder som finns när det gäller säljakt i förhållande till annan jakt på land. Vi skjuter ju både björn och varg trots förhållandevis små stammar, säger han till Sveriges Radio (SR).

– Men kring den stora och expanderande gråsälstammen är det väldigt mycket restriktioner och hinder och svårt att hitta en vettig jaktform på, säger han till SR.

Skyddsjakten på säl är mycket noga reglerad i Jaktförordningen. Den innebär bland annat att jakt enbart får ske inom 200 meter från den plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från garn.

Jakten är inte avsedd för att minska populationen utan för att freda fisket.

Peter Ronelöv Olsson på Sveriges Fiskares Producentorganisation vill se förändringar kring säljakten:

– Man måste förvalta beståndet, den har växt sig för stor. Och då får man göra något åt det, säger han och pekar på hur man gör i Finland: där har man anställt ett antal jägare som skjuter av och håller nere stammen, säger han till SR.

Sverige hade allmän jakt på säl fram till 1974. Flera riksdagsmotioner kräver att den återinförs.

Nils Mårtenson, Naturvårdsverket, utesluter inte att den kan komma åter, men den kräver en ändring i Jaktförordningen.

Gråsälen var länge hotad. Men den har nu en så stark tillväxt att den är ett växande problem för yrkes- och fritidsfiskare.

På Hälsingekusten är sälarna många, till fiskarnas förtret. Problemet är att sälar och människor konkurrerar om samma föda: fisk. Sälarna älskar samma fisk som människor som lax, sik och strömming.

Gråsälen, liksom knubbsälen, höll på att bli utplånad under 1900-talet, först av jakt, sedan av miljögifter.

Gråsälen i Östersjön minskade från nära 100 000 djur i början av 1900-talet till som minst 2 000-3 000 djur i början av 1980-talet. Sedan dess har den återhämtat sig väl. I dag finns minst 30 000 gråsälar i Östersjön.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om problem med säl: Sälexplosion på Hälsingekusten (14 september 2016), Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015), Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015), Licensjakt på säl? (30 juni 2013) och Krav på ökad säljakt (22 november 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay