Varning för
våldsam vårflod

Mycket snö och snabb snösmältning stavas risk för våldsam vårflod.

Denna vinter fick Hälsingland ovanligt mycket snö. Det medför risk för höga vattenflöden, när snö och is nu smälter fort.

Söderhamns kommun har, genom räddningstjänsten i södra Hälsingland, fått en prognos om höga vattenflöden, som i stort gäller för Hälsingekusten som helhet. Prognosen säger att under denna vecka och mot helgen 21–22 april, finns risk för höga flöden i små och medelstora vattendrag.

Risken för kraftig vårflod i de större vattendragen finns också, men den kommer sannolikt att inträffa senare.

– Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att om du vet med dig att du haft problem vid höga flöden tidigare, som t ex vårfloden 1995 eller vid andra tillfällen vid höga flöden i vattendrag, bör vara särskilt uppmärksamma nu i år eftersom prognoser pekar mot att det kan närma sig dessa nivåer, skriver Söderhamns kommun på webbplatsen Soderhamn.se.

Fastighetsägare bär alltså ansvaret för att förebygga skador på egendom, som riskeras att bli drabbad av översvämning.

– Det gäller att förebygga i tid, skriver kommunen och manar fastighetsägare att följa informationen om vårflod och höga flöden samt förbereda sig.

Den som bor i översvämningskänsliga områden, som kan komma att svämma över, bör:
• flytta känslig inredning och föremål till säkra platser
• förankra bryggor och lösa föremål
• se till att ha pumpar i beredskap
• planera för eventuella invallningar
• ha kontroll på försäkringar och vad dessa täcker.

Även kommunen har ett ansvar, till exempel att se till att vägtrummor, galler med mera inte är igensatta utan att vattnet kan rinna undan, att höja beredskapen inom olika områden och rycka ut med räddningstjänsten för att hindra eller begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten lånar dock inte ut någon utrustning, utan använder sin utrustning för eventuella akuta räddningsinsatser

Läs mer på två statliga webbplatser, dels på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur du kan skydda dig vid översvämning, Skydda ditt hus mot översvämning, dels på  Krisinformation.se om Översvämning och Vårflod 2018.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) varnar om risken för översvämning på Varningar, där situationen uppdateras löpande län, länsområde och havsområde.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun