Bra badvatten
på Hälsingekusten

Badsäsongen är inte här, mer än för vinterbadare, men vi har redan svart på vitt vilka friluftsbad, som erbjuder vatten av hög kvalitet. Hav- och vattenmyndigheten (HAV) redovisar prover på badvatten runt om i Sverige på kartan Badplatsen.

Utfallet för badplatserna på Hälsingekusten är bra.

Kommunerna tar bokstavligt talat tempen på badplatser runt om i Sverige. Det viktiga med provtagningen är inte temperaturen utan vattenkvaliteten. Kommunerna kan också lägga in kompletterande information om exempelvis hur lång stranden är, om det finns gräsmattor och annan växtlighet.

På Hälsingekusten eller dess omedelbara närhet finns följande stränder listade, från norr till söder, med socken sist (bilden visar Stenö havsbad):
• Norrfjärden, Gnarp
• Sörfjärden, Gnarp
• Varpsand, Sörfjärden, Gnarp
• Hårte, Koharet, Gnarp
• Håckstabadet, Jättendal
• Sörsjön, Strömsbruk, Harmånger
• Gräsmaln, Hudiksvall/Hälsingtuna
• Malnbaden, Hudiksvall/Hälsingtuna
• Ankarmon, Iggesund, Njutånger
• Storsand, Hölick, Rogsta
• Östra havsbadet, Hölick, Rogsta
• Snäcken, Långvinds fritidsområde, Enånger
• Stålnäs, Storsands havsbad, Norrala
• Färsjön, Söderhamn
• Stenö havsbad, Söderala
• Vallviks havsbad, Söderala

På kartan Badplatsen finns uppgifter om
• badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet
• uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
• badplatsens läge och om det är ett så kallat EU-bad
• ansvarig kommun, om man har frågor, till exempel om risk för miljögifter i eller nära badplatsen.

I Sverige finns cirka 2 700 badplatser, som är registrerade hos kommunerna. Av dessa är 441 så kallade EU-bad, med minst 200 badande per dag, tuffare krav på regelbunden kontroll, provtagning och skyltning; baden klassificeras i ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” och ”dåligt”. Inget av Hälsingekustens strandbad, som kommunerna tar prover på, är stort nog för att vara ”EU-bad”.

Det finns ytterligare en badkarta, Badkartan, som omfattar fler bad och omdömen från besökare. Badkartan redovisar dock ingen badkvalitet av den typ som Badplatsen har.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun