Sommaren är här
men först i morgon

Sommaren kom sent men snabbt till Hälsingekusten. Alla på kusten tycker nog att det är sommarvärme sedan åtskilliga dagar, även om snö dröjer sig kvar på enstaka ställen. Men enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är det ännu inte sommar på kusten, men väl i Hälsinglands stora inland.

Hav tröst: sommaren är på väg. I morgon inträder sommaren, även om SMHI redovisar det något senare. Sommar inträder när det varit fem dygn efter varandra med sommartemperatur, definierat som minst tio grader Celsius i dygnsmedeltemperatur. Av allt att döma kommer dag nummer fem att inträda vid midnatt i morgon.

SMHI bestämmer när meteorologisk sommar inträder. Sommarens ankomst är det första dygnet av fem med sommartemperaturer. Rött på kartan betyder att sommaren har anlänt, gult att sommartemperatur råder men inte varit fem dygn i rad, grönt att våren har anlänt.

Den 14 maj visar SMHI-kartan att sommaren är en dag bort på Hälsingekusten. Det är alltså först i efterhand man kan bestämma sommarens eller någon annan årstids ankomstdatum.

När kriteriet för sommar är uppfyllt, är det fortsatt sommar även om sommaren får bakslag i form av kyligare dagar eller perioder.

Sommarkartan – och motsvarande för höst, vinter och vår – tar SMHI fram automatiskt från en så kallad griddad analys, som är gjord i ett rutnät över nordvästra Europa. Den griddade analysen väger samman temperaturobservationer och prognoser. Varje beräkningspunkt i rutnätet motsvarar en yta på elva gånger elva kilometer.

I den automatiskt gjorda analysen kan enstaka beräkningspunkter skilja sig från det storskaliga mönstret. Som en följd av det kommer även årstiderna att kunna variera inom små områden.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI