Skonsamt fiske med
selektiva handredskap

Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten (HAV) bidragit med 38 miljoner kronor till att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske.

Utvecklingen av ett mer skonsamt fiske har skett i ett projekt med HAV, yrkesfisket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I dag presenterar SLU resultatet på konferensen Havs- och vattenforum i Göteborg.

– Fisket har haft många goda idéer kring hur de ska kunna fiska mer selektivt, och många av deras idéer har också visat sig fungera väl i vår vetenskapliga utvärdering, säger Hans Nilsson, projektledare för SLU:s sekretariat för selektivt fiske, i ett pressmeddelande.

– Vi tycker att det här är ett bra arbetssätt, där vi tillsammans med yrkesfisket och vetenskaplig expertis arbetar för ett mer selektivt fiske. Arbetet bygger på de behov och idéer som yrkesfisket fört fram, säger hon.

Hittills har 34 projekt genomförts. SLU har sammanställt erfarenheterna från satsningen i en rapport.

Projektet har bland annat testat:
• selektivt torsktrål (T 90) som nu används för fiske i Östersjön
• galler (rist) som sorterar ut små räkor ur trålarna
• trålar som kan undvika bifångster av sej vid fiske efter sill
• trålar som separerar olika arter
• fasta redskap för torskfiske och burar för sälsäkert fiske

För några av de selektiva redskap som utvecklats har det krävts regeländringar, men många av redskapen är redan tillåtna att använda.

– Ska vi få till en bredare spridning av idéerna kring att utveckla ett mer hållbart fiske och få en större användning av selektiva redskap behövs både morötter och krav. Förvaltningen bör verka för att de nya redskapen verkligen används, säger Hans Nilsson.

Jörgen Bengtson
Foto: Hans Nilsson/HAV/SLU