Ultrasnabbladdare för
elbilar på Hälsingekusten

I dag saknar elbilen Tesla konkurrens i snabbladdning. De tre, snart fyra, nationella snabbladdningskedjorna i Sverige har nu bestämt sig för att ge Tesla rejäl konkurrens. Under 2018 börjar flera av dem att installera supersnabbladdare på 150 kilowatt (kW), alltså klart snabbare än Teslas 125 kW. Dessa 150 kW-laddare går sedan att uppgradera till 350 kW.

– Vi kommer att bygga ut ultrasnabbladdare från Malmö till Norge och Umeå med cirka 15 mil mellan laddstationerna. Det blir till en början snabbladdare på 150 kilowatt med hårdvara som går att uppgradera till 350 kilowatt. Vi bygger upp till sex snabbladdare per plats, säger Mattias Vendel, ansvarig för ultrasnabbladdningsutbyggnaden på Eon, till Hälsingekusten.se.

– Vi räknar med att ha ett fåtal anläggningar på plats mot slutet av året. Vi planerar för utbyggnad norr om Stockholm under andra kvartalet 2019 och framåt, säger han.

Enligt vad vi erfar kommer utbyggnaden att omfatta ultrasnabbladdare i Stockholm, Uppsala eller Gävle, Tönnebro, Hudiksvall (Medskog) och Sundsvall (Birsta).

En stor osäkerhet hos de fyra kedjorna – Clever, Eon, Fortum och Vattenfall – är hur planerna ser ut för Hälsinglands inland, Härjedalen och Jämtland. Vi återkommer till detta, så fort vi vet mer.

De tre kedjorna Clever, Fortum och Vattenfall, som hunnit längre i utbyggnaden av snabbladdare på 50 kilowatt, planerar också att bygga ultrasnabbladdare. Långvind.com har dock inte kunnat få något besked om när och var detta kommer att ske i södra Norrland.

För nykomlingen Eon handlar det också om att bygga ut 50-kilowattsladdare, semisnabbladdare och långsamladdare i olika former.

– Den kontinuerliga utbyggnaden av 50-kilowattsladdare fortsätter i hela Sverige. Här löper två större projekt parallellt och vi har bara det senaste året byggt på cirka 35 platser, säger Mattias Vendel till Hälsingekusten.se.

Det finns åtskilliga destinationsladdare – långsamladdare – i Hälsingland. Den första destinationsladdaren för Tesla i Hälsingland, finns på STF Hudiksvall Kungsgården Långvind (bilden).

I dag finns snabbladdare på 50 kW på följande orter i Hälsingland:
• Hudiksvall: Circle K-macken vid västra infarten
• Gnarp: Circle K-macken
• Ljusdal: OKQ8-macken
• Söderhamn: Circle K-macken

Om allt går som planerat, kommer ytterligare fyra orter att få snabbladdare under sommarhalvåret 2018: Delsbo, Ängebo, Järvsö och Kårböle.

För den som vill hålla koll på var det finns laddstationer, är kartan Snabbladda.nu en bra källa. För den som vill planera sin resa utifrån snabbaste vägen i avvägning av väg och snabbladdning, är platsen Egotrip.se ett ovärderligt hjälpmedel.

Bilden visar Gävle Energis två snabbladdare.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft två artiklar om snabbladdning för elbilar: Mer än fördubblad snabbladdning för elbilar (13 mars 2018) och Snabb utbyggnad av elbilssnabbladdning (15 december 2017).

Text och foto:
Jörgen Bengtson