Från kanelbullens
till flytvästens dag

Sverige har dagar för allt, från kanelbullar till flytvästar. Den senare dagen – 19 maj – är det nog inte många som känner till.

Kustbevakningen har tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer uppmärksammat flytvästdagen, som är en internationell dag. Flytvästdagen är – föga förvånande – dagen då vi tillsammans uppmärksammar nyttan av att använda flytväst på hav och sjö.

– Flytvästen är en billig livförsäkring. Undersökningar av Transportstyrelsen och Svenska livräddningssällskapet visar att nästan hälften av de som drunknat i samband med att de fallit överbord skulle ha klarat sig om de använt flytväst. Om de dessutom haft möjlighet att larma, exempelvis med en mobiltelefon i vattentätt fodral, skulle fler än hälften kunna ha klarat sig, skriver Kustbevakningen i ett en artikel på sin webbplats.

Flytväst eller räddningsväst, som den också heter, är inte bara bra i fritidsbåtar, utan också i fiske från stränder och klippor samt på små barn som leker i och vid vatten.

– När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell, skriver Kustbevakningen vidare.

Det går också att låna en flytväst från någon av de fler än 260 flytvästdepåer, som Svenska livräddningssällskapet har varit med om att starta i Sverige. Avsikten med depåerna är att skapa möjligheter för allmänheten att gratis eller till ringa kostnad få använda en riktig räddningsväst under kortare tid, för att därefter köpa egna västar. Utlåning kan också ske vid tillfälliga behov, till exempel besökare på orten, fisketävlingar, simskolor, skolutflykter, seglarläger och andra friluftsaktiviteter.

I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bar flytväst eller flytplagg. Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.

Jörgen Bengtson
Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen