Hälsingarna ett
båtintresserat folk

Hälsingarna är, liksom svenskarna i stort, ett båtintresserat folk. Båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong, berättar publikationen Fakta om båtlivet i Sverige 2018, utgiven av Sweboat – Båtbranschens riksförbund.

Sverige har några av världens största skärgårdar med över 60 000 öar, en havskust – inklusive vikar, uddar och öar – på 800 mil, 95 000 farbara sjöar och 100 mil kanaler.

Detta – i kombination med ett högt välstånd, där många har råd med fritidshus och/eller båt – gör att vi har ett rikt båtliv i Sverige. En levande skärgård, som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar. Att vi också har ett fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna, ger ytterligare värde för båtlivet, enligt Fakta om båtlivet.

I publikationen finns intressanta fakta för den båtintresserade, som sträcker sig brett från sjösäkerhetsstatistik till upplevelsestatistik och redovisning av drivmedelsskatt.

Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka 13 i Sverige. Endast Norge, Finland och Kanada har högre båttäthet, med 7, 7 respektive 8 personer per fritidsbåt.

Drygt 1 000 båtklubbar med 250 000 medlemmar bildar ryggraden i Fritidsbåtsverige. Över 1 500 fritidsbåtshamnar gör att båtägarna lätt kan röra sig mellan olika punkter.

Fakta om båtlivet i Sverige är en årlig publikation, som ger faktaunderlag, ”så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder”, skriver Sweboat i ett pressmeddelande.

Sjöfartsverket har bidragit med statistik och fakta tillsammans med andra myndigheter.

Jörgen Bengtson
Foto: Sweboat