Ångloksjärnväg
trevliga utflyktsmål

Den som vill uppleva gammaldags ånglok, som tuffar fram i norrländsk skog, har två fina museijärnvägar i Hälsingland och dess gränstrakt i Gästrikland: Landabanan i Segersta söder om Bollnäs och Jädraås–Tallås järnväg i Ockelbo.

Landabanan är en smalspårig järnväg (600 mm) med en ovanlig historia. Den började som hästbana ”för åstadkommandet af en kommunikationsled emellan Söderhamn och Bollnäs”, som det står på en minnessten över banan i Kinsta 1858. Banan öppnade 1861 och gick i graven redan 1878, när Norra stambanan nådde Bollnäs.

Föreningen Landabanan har fått nytt liv i Landabanan. Den trafikeras i dag med ett ånglok, byggt 1913, och två diesellok. Under sommaren arrangerar föreningen ”Landaaftnar” en gång i veckan med tågtrafik, kolbullar, servering och underhållning. Ibland lägger ångbåten Varpen till vid banan.

Föreningen Landabanan bildades 1989. Målet var att återuppbygga en del av Landa hästbana och med turisttrafik på banan påminna ”om detta viktiga historiska skede, men också sammanbinda och lyfta fram alla andra historiska och unika lämningar från olika tidsperioder, som finns i Segersta”.

https://halsingekusten.se/langvind.com/public_html/wp-content/uploads/2018/02/JTH-Tallasbron.jpgJädraås–Tallås järnväg, JTJ (bilden) ligger 20 kilometer väster om Ockelbo. Banan är cirka sex kilometer lång. Trafiken utgår från Jädraås och går sedan via hållplatserna eller stationerna Åbo, Pallanite, Finkelboda och Tallås till Svartbäcken nedre, vilket gör den till en ovanligt lång museijärnväg. Jädraås var huvudstation för Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, DONJ. Den var en 86 kilometer lång järnväg från Norrsundet på Gästrikekusten till Linghed i Dalarna.

Museisällskapet Jädraås–Tallås järnväg (bilden) äger och trafikerar banan med ånglok. I Jädraås finns många av byggnaderna, som en gång bildade centrum för DONJs verksamhet. Här finns stationshuset, verkstäder, lokstallar, vattentorn och förrådsbyggnader. Tillsammans med själva tågtrafiken bildar detta en sammanhållen miljö, som är en viktig del av bruks- och järnvägsbyn Jädraås histora. Den är klassad som kulturmiljö av riksintresse. Den 21–22 juli är sommarens stora tåghelg.

Förutom dessa två järnvägar, där ångloken är kungar, finns två järnvägar med diesellok: Dellenbanan och Forsadalens järnväg.

Dellenbanan är en av Sveriges längsta museijärnvägar. Banan går mellan Hudiksvall och Ljusdal och är cirka 60 kilometer lång. Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner trafikerar delar av banan med dieseltåg, har aktiviteter kring banan och hyr ut dressiner, som man kan trampa från Idenor utanför Hudiksvall till Hybo utanför Ljusdal.

Forsadalens järnväg är Hälsinglands och en av Sveriges kortaste museijärnvägar, cirka 300 meter lång. Banan ligger i Långby, Forsa, cirka 20 kilometer väster om Hudiksvall. Forsadalens järnväg har ingen lokal historia på platsen. Den är uppbyggd och bemannad med lok och vagnar från olika industrijärnvägar, bland annat från Forsa tegelbruk. Banan har en egen webbplats, Forsadalens järnväg.

I Gävleborg finns också Sveriges officiella järnvägsmuseumJärnvägsmuseet är för närvarande stängt för renovering.

Jörgen Bengtson
Foto: Museisällskapet Jädraås-Tallås järnväg