Vecka för
världens vatten

I dag startar Världsvattenveckan, World Water Week, som går av stapeln den 26–31 augusti i Stockholm. Årets tema är ”vatten, ekosystem och mänsklig utveckling”.

Det blir seminarier, paneldiskussioner och möten om globala vattenfrågor under veckan. Havs- och vattenmyndigheten (HAV) är en av många delarrangörer på vattenveckan.

Världsvattenveckan utgör en del i HAV:s internationella arbete.

– Den ger ökad kunskap och kompetens samt nya möjligheter till samarbeten inom området koordinerad förvaltning från källa till hav med fokus på vattenkvalitet i en utvecklingskontext. Aktiviteterna sker inom ramen för HAV:s Globala program och bilaterala anslag, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Världsvattenveckan är världens största återkommande mötesplats för experter inom globala vattenfrågor. Den är en strategiskt viktig mötesplats för HAV och andra myndigheter, som här kan fördjupa kontakter med internationella och nationella samarbetspartner. Konferensen gör det även möjligt att ”lyfta fram sakfrågor som kopplar till Sveriges prioriteringar inom havs- och vattenmiljöarbetet”.

Jörgen Bengtson
Foto: SIWI