Alger i fokus
för havsforskare

Alger av mer avancerat slag, kransalger, är i fokus för två biologer, som undersöker grunda havsvikar på Hälsingekusten. De avslutade i går två dagars dykningar i Bergsundet (Rogsta), Vintergatsfjärden (Njutånger) och Midsommarfjärden (Norrala). De utför undersökningarna på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.

– Vi tittar på tre skyddade vikar, halvt avsnörda havsvikar, på framför allt kransalger, en grupp alger som är mer avancerade för att vara alger. De ser mer ut som vanliga undervattenväxter, berättar Nicklas Wijmark (höger på bilden) för Hälsingekusten.se.

Tillsammans med kollegan Karl Florén (vänster på bilden) kartlägger de undervattenväxter runt hela Sverige. På nedre bilden håller han upp en kransalg, rödsträfse.

– Vi får se alla fina platser i Sverige, säger Karl Florén till Hälsingekusten.se.

Under tre intensiva månader, juli–september, dyker och jobbar de till havs. Resten av året går åt till arbete framför datorn.

De har tidigare arbetat med miljöinventeringar till havs och bland annat kollat siktdjupet, som blivit bättre i Östersjön. Nu kollar de en viss typ av alger för att se om det skett några förändringar.

– Det gjordes senast 1995 och tror jag någon gång på sjuttiotalet, säger Nicklas Wijmark.

Mycket av arbete sker från en liten båt eller med dykardräkt på och en så kallad lutherräfsa i hand, en kratta på rep som man drar över botten. Ett annat viktigt redskap är undervattenskikare. På bilden ser vi båda verktygen.

Hälsinglands grunda havsvikar är särskilt intressanta att undersöka, både på växtlighet och fisk. I mitten av augusti bedrev fyra man, utsända från Länsstyrelsen Gävleborg, provfiske i Långvinds grunda vatten, vilket de gör sedan flera år tillbaka. Hälsingekusten.se skrev om detta för några år sedan, Provfiske i Långvind (24 augusti 2014).

– Jättefina områden för både lek- och uppväxtområden, säger Karl Florén om Hälsingekustens grunda vikar.

Strax innan provfiskarna kom, tog två personer bottensediment i Långvinds vatten, vilket Hälsingekusten.se skrev om i artikeln Ny havsundersökning sätter Långvind på kartan (8 augusti 2018).

Blir det något fortsättning på den undersökning, som Wijmark och Florén gjort denna vecka?

– Vi tror att Länsstyrelsen vill ha längre mätserier, säger Nicklas Wijmark.

Bakgrunden till mätningarna i tre grunda havsvikar är att de ingår i ett större uppdrag: att hitta så kallade fokusområden, platser man misstänker har höga naturvärden. Detta hänger i sin tur samman med att Sverige har lovat Europeiska unionen (EU) att avsätta tio procent av havsområdet till naturskydd.

De två biologerna Florén och Wijmark, som också kallar sig ekologer, tycker om att arbeta i Norrland. Här är folk nyfikna och vänliga.

– Väldigt trevliga, säger Karl Florén om norrlänningar ha mött och jämför gärna med Stockholms skärgård, där de mötte misstänksamhet och inte alls fick samma hjälp.

Jörgen Bengtson
Foto: Jörgen Bengtson och Nicklas Wijmark