Hållbar utveckling
i kustsamhällen

Hur kan hållbar utveckling skapas i svenska kustsamhällen?

Det ska en en forskargrupp från Göteborgs universitet tar reda på. Gruppen har fått sju miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas. Rådet forskar kring hållbar utveckling. Under tre år ska forskarna undersöka en hållbar utveckling i svenska fiskesamhällen.

Projektet kallas ”Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige”.

Forskarna utgår från initiativet Östersjöfiske 2020, som arbetar för ett framtida, hållbart kustfiske och levande kustsamhällen. Forskargruppen ska bland annat studera hur man kan få ihop fiskeripolitik med landsbygdsutveckling, så att både hållbart fiske och lokal samhällsutveckling främjas. Tanken är att undersöka hur forskare kan arbeta tillsammans med fiskare och lokalbefolkning för att producera vetenskaplig kunskap och stärka samhällsekonomiska initiativ.

Sveriges Radio P 4 Blekinge har ett inslag om detta den 16 november 2018. Göteborgs universitet publicerar nyheten på sin webbplats för Samhällsvetenskapliga fakulteten den 10 oktober 2018.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay