Hälsingerunor
välmatad årsbok

Hälsingerunor är en levande hembygdshistoria för Hälsingland. Häromdagen kom årsboken för 2018, välmatad och läsvärd som vanligt.

Årsboken, utgiven av Hälsinglands hembygdskrets, innehåller 23 historiska och biografiska artiklar, förord och rapporter från Hälsinglands hembygdsföreningar. Boken omfattar 176 sidor.

En nyhet i årets Hälsingerunor är en i högsta grad aktuell artikel, ”Branden som satte Kårböle på kartan”, från brandkatastrofen sommaren 2018.

Långvind.com gör sin vana trogen ett nedslag bland artiklarna från Hälsingekusten, som tyvärr inte är så många.

”Bröd, brännvin och revolution Hungerdemonstrationerna i Söderhamn 1917” av Maria Vallström och Martin Nord Björklund ger en intressant skildring om när Sverige var nära revolution, ur protesterande kvinnors synvinkel.

Christer Nilsson skriver om ”Hudiksvalls arbetarinstitut 1898–1961”, som i folkbildningens anda föregick våra studieförbund. Institutet blev i första hand en föreläsningsförening för medel- och överklassen. Med tiden fick den stark konkurrens från Föreningen Norden, Humanistiska förbundet, Konstgillet och Konstföreningen i Hudiksvall. När föreningen gick i graven, hade den gett hudiksvallsborna över 1 000 föreläsningar.

”De första fotograferna i Hudiksvall” är en historisk exposé av Lars Eriksson över den fotografiska bildens och fotografernas inträde i Hudiksvall. Det sker i augusti 1848, knappt tio år efter att Louis Jacques Mandé Daguerre 1839 presenterat sin uppfinning. Flera fotografer frekventerade därefter Hudiksvall. Staden fick sina första fotografer med fasta ateljéer 1863.

Sveriges första kubist, Hudiksvallssonen John Sten, är föremål för en artikel av Svante Kilander. ”När började Johan Wettersten signera med John Sten?”, är titeln på artikeln, som fokuserar just på när Wettersten blev Sten.

Årsboken har också många andra intressanta artiklar, som behandlar Hälsingland som helhet eller inre delarna av landskapet, till exempel artikeln om Hilding Mickelssons stora bildskatt på cirka 130 000 bilder, ”Bilden av Hälsingland och resan dit”, den märkliga sidenballongen i Edsbyskogen 1918, ”Drängens stora garderob” i Forsa, Träslottet och Willy Maria Lundberg i Arbrå.

Hälsingerunor 2018 har ett mycket rikt bildmaterial.

Hälsingerunor har – med några avbrott då och då – kommit ut sedan 1921. Till en början täckte den i huvudsak sydvästra Hälsingland, men blev ganska snabbt hälsingetäckande.

Bakom boken står en redaktionskommitté på fem personer, med Jan-Eric Berger, Trönö, som drivande kraft.

Jörgen Bengtson