Olja förorenar
Jungfrukusten

Ett utsläpp av tallbeckolja från Stora Ensos anläggning i Skutskär har orsakat problem för djur och natur på Gästrikekusten. Läckan är tätad sedan flera dagar. Sanering pågår.

Lördag den 3 november sökte Kustbevakningen av ett större område, dels längs kusten, dels förbi Orarna, Rommaren och Eggegrund.

– Vi bedömer att det är osannolikt att vi missat några större mängder olja i havet, men vi vill ändå uppmana allmänheten att vara uppmärksam och rapportera in misstänkta oljefynd till havs och på land, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare vid Kustbevakningen, till Länsstyrelsen Gävleborg.

Tallbeckoljan är klibbig, vilket gör att den är svår att tvätta bort, särskilt på hundar och andra pälsdjur. Hundar kan bli sjuka om de försöker att slicka sig rena. Vid kontakt med tallbeckolja rekommenderar Giftinformationscentralen att tvätta huden med tvål och vatten.

Räddningstjänsten vill att privatpersoner, som hittar olja, inte ska sanera den själva, utan istället kontakta kommunen vid oljefynd på land eller Kustbevakningen vid olja till havs. Enligt Giftinformationscentralen är oljan i sin nuvarande form – under rådande temperaturer – inte hälsofarlig för människor. Man bör dock undvika kontakt med oljan, då det kan leda till irritation i både hud och ögon.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen