Slut på
båtskrotningspremien

Båtskrotningspremien blev en succé. Premien, som infördes i september 2018, tog slut på två månader.

Båtägare – som ville skrota sina gamla skorvar på upp till tre ton – kunde göra det gratis med hjälp av en skrotningspremie. Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) satsade två miljoner kronor på skrotningsprojektet.

Båtägarna behövde bara transportera båtarna till en återvinningscentral. Det var en bra affär för ägare med skrotningsfärdiga båtar, eftersom en skrotning brukar kosta ungefär 3 000 kronor per ton.

– Projektet har varit otroligt lyckat, säger Mia Dahlström, enhetschef för HAV:s enhet för havsmiljöförvaltning, enligt tidningen Skärgården (8 november 2018).

Förhandlingar pågår om en fortsättning av det framgångsrika projektet, men inget är klart.

Enligt HAV:s beräkningar finns det cirka 62 000 odugliga fritidsbåtar i Sverige. Till detta kommer cirka 2 000 övergivna båtar. En bråkdel har återvunnits i projektet.

För många produkter finns ett system för producentansvar, dock inte för fritidsbåtar. Här ligger ansvaret för skrotning hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 båtar 40 år eller äldre.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om båtskrotningar: Skrotning av båtar på Hälsingekusten (5 september 2018), Allt fler båtar till båtskrot (3 januari 2017) och Båtskrotning snart inget problem (17 september 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Båtskroten