Säker på isen
– praktiska tips

Naturisen på sjöar och hav är underbart för den som älska långfärdsskridskor, skidåkning, isvandring, isfiske och skoteråkning. Men den är också farlig och förrädisk. Därför är iskunskap a och o.

Att vara ut på naturisar är en fantastisk upplevelse. Men det gäller att vara säker på isen. Viktigast av allt är: var aldrig ensam på naturis! Näst viktigast är att ha kunskap och utrustning, som gör att man kan klara en olycka, då någon hamnar i vattnet.

De tre nyckelorden är för den som ger sig ut på naturis är: kunskap, sällskap och utrustning.

• Kunskap: Olika isar har olika bra bärighet. Isen ser inte likadan ut överallt. Det är viktigt att känna till isens svaga punkter. Många studieförbund har kurser i iskunskap och issäkerhet. Webbplatser är också till hjälp för att ta in kunskap om isars bärighet oxh svaga punkter vid vattendrag, broar och andra ställen med strömmande vatten.

• Sällskap: Var aldrig ensam på naturis! Är olyckan framme kan man hjälpa varandra. I många situationer är hjälp från andra enda räddningen, till exempel när det gäller att ta sig upp ur en vak. Flera ser och hör också mer än en.

• Utrustning: Den ser ger sig ut på isen måste ha lämplig utrustning; allt annat är dumdristigt. Man bör bland annat ha med sig isdubbar, flythjälp, ispik och räddningslina.

Isdubbar är ett absolut krav. Utan isdubbar är det ofta omöjligt att komma upp ur en vak. Men det räcker inte att bara ha dessa med sig. Minst lika viktigt är att de sitter rätt: stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanpå kläderna; isdubbarna måste vara lätta att få tag på och ska inte skadar en om man ramlar i.

Ryggsäck – packad med ombytesplagg i vattentäta påsar, som också ger avsevärd flythjälp – är också bra att ha. Det är viktigt att ha ryggsäcken ordentligt fastspänd med midjerem och grenrem; annars finns risk att ryggsäcken flyter upp, lägger sig på huvudet och därmed trycker ner personen i vaken.

Ispik är bra att ha med sig, för att kunna bedöma bärigheten på isen. Ispiken ska inte vara för lätt; det är pikens egen vikt, som ska ge kraft i hugget. Med en alltför lätt pik orkar man inte slå tillräckligt hårt. Själva pikspetsen ska vara vass.

Räddningslina är också något man bör ha med sig. Den ska bäras så att den är lättåtkomlig, även när man ligger i vattnet. I vissa situationer är det nödvändigt att själv kunna kasta sin lina från vaken till kamraterna på isen. Den lösa änden böra därför alltid vara fäst vid midjeremmen på ryggsäcken.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay