Våren kom
– till slut och tidigt

Våren kom till slut. Den 24 mars kunde Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) konstatera att våren anlänt till Hälsingekusten. Den 1 mars trodde Långvind.com att våren stod för dörren, men efter sex dagar med vårväder slog det om till kyla, snö och flera decimeter snö. Det blev ingen vårankomst i slutet av februari.

Våren kom, trots bakslaget den 2 mars, tidigt i år. Den ”normala” ankomsten är 1 april, genomsnittsdatum för vårens ankomst till Hälsingekustens 1961–1990.

Den meteorologiska våren ger SMHI:s årstidskarta besked om. Efter sju dygn i följd med dygnsmedeltemperatur över noll grader Celsius, är det nämligen vår, enligt SMHI. Det innebär att SMHI kan bestämma ankomstdatum för våren först i efterhand. Vårens ankomst gäller från första dagen i sjudygnsserien, år 2019 från och med 16 mars och 2018 från och med 11 april.

För den 28 mars visar kartan på vår (grönt) eller vårväder (ljusgrönt) i nästan hela Sverige. Bara i delar av nordvästligaste Lappland är det fortfarande vinter (blått).

Tekniskt sett kan våren inte komma hur tidigt som helst. SMHI har nämligen bestämt att den inte får inträda före 15 februari, även om det har varit vårväder sju dagar i följd. Denna bestämmelse finns för att inte Skåne och andra delar av Sverige med kort eller obefintlig vinter ska gå direkt från höst till vår utan att passera vinter – vilket har varit fallet i Skåne enstaka år.

SMHI har järnkoll på allt som har med väder att göra, däribland årstidsväxlingarna. Dessa varierar stort över tiden. Den som vill fördjupa sig i detta, kan göra det på SMHI:s sida om vår.

Vårens genomsnittliga ankomstdag under den aktuella trettioårsperiod, som man använder internationellt (1961–1990), är på Hälsingekusten 1 april.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI