Själstugan på Gran
kvar i ”allmän” ägo?

Nordanstigs kommun har stoppat försäljningen av Själstugan på ön Gran, Gnarp. Den kommer inte längre att säljas till högstbjudande privata köpare. Mycket talar för att det istället blir en förening eller stiftelse, som får köpa stugan och fortsätta hyra ut den till allmänheten.

En digital namninsamling har samlat 629 underskrifter mot en försäljning av Själstugan, som Nordanstigs kommun äger. Den står dock på ofri grund – staten äger marken på kronoholmen Gran.

Namninsamlingen finns på en speciell webbsida för kampanjer, Rädda Själstugan på ön Gran från försäljning. Gruppen bakom kampanjsidan har också skapat en offentlig Facebookgrupp (bilden) med 194 medlemmar.

Kommunen ville tidigare sälja eller riva Själstugan, för att på så sätt slippa kostnader för stugan. Nu är den beredd att tänka om. På senaste mötet med kommunstyrelsens ledningsutskott, beslutade kommunen att utreda alternativen utveckling av verksamheten i egen regi eller försäljning. I det senare fallet kan det bli aktuellt att sälja till en förening eller stiftelse, som driver stugan vidare.

I ett brev till Henric Wikström, som engagerat sig med namninsamling och Facbookgrupp, skriver kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S): ”Vi har diskuterat frågan inom politiken och ser över beslutet att sälja Själstugan. Om det bästa är att sälja eller arrendera ut, det är det vi vill undersöka. Både ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett samhällsnyttigt perspektiv.”

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Gran, stugan och fyren: Protester mot försäljning av stugan på ön Gran (24 januari 2019), Stugan på ön Gran till salu (24 augusti 2018), Gran (24 augusti 2018), Grans fyr (2 mars 2018), Nygammalt på Gran (6 februari 2014), Åter till Gran? (20 november 2013), Nya problem för stugan på Gran (10 oktober 2013), Oklart för stugan på Gran (24 september 2013),  Framtid för Grans fyrplats (13 april 2013), Övernattningsstuga på Gran (2 april 2013), Utredning avgör fyrars öde (3 januari 2013), Gran på Långvind.com (23 september 2012), Fyrar i farozonen (7 augusti 2012), Klassisk fyr blir kommunal? (27 februari 2012) och Ön Grans framtid på bordet (8 december 2010).

Jörgen Bengtson
Bild: Facebookgruppen Ge Själstugan en chans!