Äntligen artikel
om Kuggörarna

Kärt barn har många namn. Kuggörarna på nordvästra Hornslandet är lika känd som Kuggören. Men det är samma ö, eller snarare sammanvuxna öar, som speglar de olika namnformerna. Den är också en av Hälsinglands mest kända öar alla kategorier, och framför allt ö utan fyr, genom att den är känd från väderleksrapporterna.

Kuggörarna/Kuggären har nu fått en egen artikel på Långvind.com, Kuggörarna/Kuggören. Här finns massor av kunskap att hämta om öns historia, fiskeläget med samma namn, fiskarkapellet från 1778, naturmiljön, öns naturreservat och dess status som riksintresse för kulturmiljövården.

”Naturmiljöns betydelse understruks av fiskelägets och kapellets kulturmiljövärden, varför hela ön är av stor betydelse för kännedomen om landets natur”, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i sitt beslut från 1996. Det gjorde domänreservatet från 1947 till en av Hälsingekustens främsta kulturpärlor.

Kuggörarna är ett levande fiskeläge, med både trettiotalet gamla bostadshus – med torrdass, båthus, gistvallar, kajer och bryggor – och tiotalet fritidshus. Kuggörarna är ett av få fiskelägen i Hälsingland som fortfarande har fiskare.

Kuggörarna är – till skillnad från andra öar med kapell – lätt att nå, eftersom länsvägen går ut på öns södra del. Härifrån går stigar till fiskeläget, kapellet, öns gravfält och stenröse i norr. Kuggörarna har också gästbrygga, som välkomnar båtburna gäster. Kuggörrna har rastplats med toaletter och sopkärl.

Hälsingekusten.se har tjugosju artiklar om öar och arkipelager på Hälsingekusten och nio på Gästrikekusten.

Jörgen Bengtson