Fler undantag
från strandskydd

Strandskyddet lägger en hämsko på mycket av utveckling på öar, kuster och längs vattendrag. Nu väntar en liberalisering av strandskyddet. I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är strandskyddet en av punkterna, som ska bli föremål för utredning och liberalisering.

Punkt 23 slår fast att ”det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden” och att strandskyddet ska ”göras om i grunden”.

Catharina Håkansson-Boman (C) ska utreda frågan. En av Centerpartiets ledande skärgårdspolitiker, skärgårdsregionrådet, Gustav Hemming i Stockholm, är tydlig med vad målet är. I en artikel i Svenska Dagbladet, Skärgården behöver smartare strandskydd, skriver han tillsammans med fem kommunala skärgårdspolitiker (C):

– Strandskyddet ska differentieras och ta större hänsyn till tillgången på stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck.

Ett så kallat asymmetriskt strandskydd innebär större möjligheter att bygga strandnära i områden som Hälsingekusten, där Länsstyrelsen Gävleborg lagt en förlamande hand över bostads- och fritidshusbyggnation, företags- och verksamhetsutveckling i strandnära lägen. Länsstyrelsen har utvidgat strandskyddet från normala 100 meter till 200 eller 300 meter längs större delen av kusten. Om någon har fått strandskyddsdispens kan det gå att få bygga en komplementbyggnad på tomten inom det som är definierat som ”tomtplatsavgränsning”; det måste dock alltid var minst 25 meter till stranden. Bilden visar ett sådant fall.

Artikelförfattarna varnar för förra gången strandskyddet gjordes om, 2009. Då var ambitionen liknande den i dag, att ”differentiera” strandskyddet. Artikelförfattarna ser utvecklingen därefter ”som ett avskräckande exempel. På många öar med historiska och levande skärgårdssamhällen omfattas nu nästan hela öarna av det till 300 meter utvidgade strandskyddet. Det gäller även småsjöar och bäckflöden.”

Överfört på Hälsingekusten gäller det många kustsamhällen och lägen nära sjöar, åar och bäckar i Hälsinglands inland.

Gustav Hemming och medförfattare föreslår en differentiering, som går längre än en ”grov geografisk differentiering”, som ger ”ett nytt smartare strandskydd”, där man kan ”skydda det som är skyddsvärt i de lokala förhållandena”.

– Ett vanligt argument för dagens orimligt hårda strandskydd är exempelvis att tillgängligheten till strandlinjen inte ska privatiseras. Här skulle en lösning kunna vara att man ställer som villkor att en promenadstig ska reserveras för de som vill promenera längs strandlinjen. På samma sätt kan också badstränder skyddas, skriver de.

Jörgen Bengtson
Bild: Länsstyrelsen