Hamrångefjärden
fall för Miljödomstolen

Hur ska de gå med Hamrångefjärdens reglering i framtiden?

Det avgör Mark- och miljödomstolen, som hade huvudförhandling i Norrsundet, norr om Gävle, på Jungfrukusten under tisdagen.

Bakgrunden är dammluckorna i Norrsundet, som Stora Enso Pulp vill slippa sköta.

– Vi vill återställa självregleringen av nivån i Hamrångefjärden genom att öppna upp ån förbi dammen i Norrsundet och öppna upp vattenvägar i Sörsundet som fanns förr. Nu när både fabriken och sågverket är nedlagda så behövs inte dammen och den reglering som vi håller på med längre, säger Lars Eriksson, strategisk chef på Stora Enso Pulp i Skutskär, till Sveriges Radio P 4 Gävleborg.

Hamrångefjärden har varit reglerad sedan början av 1900-talet. Det har gjort att fisk inte kunnat vandra upp i Hamrångeån. Genom att fylla igen dammen i Norrsundet och skapa nya vattenvägar, gör man det möjligt för fisken att vandra upp från havet.

Det är viktigt , tycker Lars Ljunggren, Sportfiskarna.

Bilden visar en abborre.

– Hamrångeån är ju ett stort vattendrag som har en stor potential att utgöra lekområde, och det finns väldigt många arter i Hamrångeån, arter som leker på våren som abborre och gädda, men även havsöring, lake och så vidare. På sikt kommer det att bli ett bättre fiske, både i ån, i Hamrångefjärden och i havet utanför, säger han till SR Gävleborg.

Om Mark- och miljödomstolen beslutar att Stora Enso inte längre behöver reglera Hamrångefjärden innebär det att Stora Enso avslutar sin allra sista arbetsuppgift i Norrsundet.

– Då har vi ingen verksamhet kvar i Norrsundet alls, om det blir på det viset, säger Lars Eriksson.

Stora Ensa lade ner pappersfabriken i Norrsundet 2008 och Kopparfors sågverk i Norrsundet 2011.

Jörgen Bengtson