Hösten kom snabbt
och tidigt till kusten

Hösten kom i år snabbt och tidigt till Hälsingekusten.

I genomsnitt kommer hösten till Hälsingekusten den 15–20 september, mätt 1961–1990. I år kom hösten den 21–25 september, tidigare än de flesta trodde i mitten av september.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ger besked om höstens ankomst: Hösten anländer om det råder hösttemperatur – under tio grader Celcius – fem dygn i följd.

Vädret kan fortsatt spela spratt genom att stiga till över tio grader – gränsen för sommartemperatur – någon eller några dagar. Även om det skulle ske fem dagar i följd, kan sommaren inte komma tillbaka, rent meteorologiskt. ”En gång höst – alltid höst”, resonerar SMHI.

Därtill har SMHI bestämt att den 1 augusti är tidigaste datumet för höstens ankomst. Senast möjliga datum för höstens ankomst är den 14 februari.

Eftersom vinter och sommar inte har något definitivt första eller sista datum, betyder det att en årstid kan skifta från vår till höst och under extrema förhållanden hoppa över sommaren. Motsvarande kan hända under vinterhalvåret, då det kan skifta från höst till vår utan att passera vinter.

Höstens exakta ankomst på Hälsingekusten varierar över åren. Den anlände 21 september 2019, 26 september 2018, 4 oktober 2017, 1 oktober 2016, 3 oktober 2015, 26 september 2014, 23 september 2013, 20 september 2012 och 12 oktober 2011.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI