SMHI kommer med ny
typ av vädervarningar

Nu ska det bli bättre ordning på vädervarningarna!

Statliga SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ska börja med så kallade konsekvensbaserade vädervarningar. Den 1 mars 2019 startade SMHI ett projekt för att införa denna nya typ av vädervarningar, ”så att varningarna blir mer regionalt anpassade och utfärdas utifrån den påverkan som kan väntas i ett visst område”, skriver SMHI på sin webbplats.

Det nya sättet att arbeta med varningar innebär en utvecklad samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer vid allvarliga väderhändelser. Genom konsekvensbaserade vädervarningar ska lokala och regionala aktörer få beslutsunderlag, som underlättar en mer systematisk bedömning och förbättrad beredskap. Varje aktörs bedömning av förväntad påverkan och den samlade lägesbilden blir sedan grunden för SMHI:s vädervarning, skriver SMHI.

Varningsnivån kommer att sättas efter vilken påverkan vädret kommer att ha. En klass 1-varning för snö i Skåne får helt andra konsekvenser än motsvarande klass 1-varning i Hälsingland

Varningarna kommer att bli mer relevanta och ha högre kvalitet, när de är regionalt anpassade, säger SMHI.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay