Havsbaserad
vindkraft på gång

Planerna på havsbaserad vindkraft på Jungfrukusten är på väg att ta steg mot verklighet. Svea Vind Offshore planerar för fyra vindparker: Utposten, Utposten II, Utknallen och Gretas klackar. Det finns dessutom planer för ytterligare två, längre ut i havet.

Frågan om vindkraft till havs är dock något som stött på patrull i Gävle kommun. Mark- och miljödomstolen har bett om kommunens åsikt om Svea Vind Offshores ansökan.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna säger ja till vindkraften och säkrar därmed en majoritet. Moderata samlingspartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna säger nej.

Strider står om följande fyra vindparker, som vi presenterar i planerad byggnationsordning, med etapp som är Utposten och etapp två som är Gretas klackar, Utposten II och Utknallen. Mark- och miljödomstolen tar nu ställning till etapp ett.

Utposten: cirka 6 kilometer öster om Norrsundet och cirka 4 kilometer från spetsen av Iggön. Upp till 40 vindkraftverk, med totalhöjd upp till 290 meter, fördelade på 15 kvadratkilometer hav. Beräknad elproduktion: cirka 1 terawattimma per år

Gretas klackar: cirka 25 kilometer från land och cirka 30 kilometer öster om Söderhamns stad, på gränsen till Hudiksvalls kommun. Upp till 65 vindkraftverk, med totalhöjd upp till 350 meter, fördelade på 57 kvadratkilometer hav. Beräknad elproduktion: cirka 2,2 terawattimmar per år.

Utposten II: cirka 15 kilometer från land och cirka 16 kilometer öster om Axmar bruk, på gränsen till Söderhamns kommun. Upp till 50 vindkraftverk, med totalhöjd upp till 350 meter, fördelade på 36 kvadratkilometer hav. Beröknad elproduktion: cirka 1,5 terawattimmar per år.

Utknallen: cirka 18 kilometer från land och cirka 27 kilometer nordost om Gävle. Upp till 55 vindkraftverk, med totalhöjd upp till 350 meter, fördelade på 65 kvadratkilometer hav. Beräknad elproduktion: cirka 2 terawattimmar per år.

Svea Vind Offshore är specialiserad på vindkraftprojekt, som är relativt nära land (10–27 kilometer), ligger på relativt grunt vatten (10–30 meter), har starkt elnät på land, erbjuder möjliga synergier med energilager och vattenbruk, har goda vindförhållanden, finns i hav som är mindre korrosivt, ligger i hav utan tidvatten samt ligger i riksintresse för vindbruk. Kort sagt: Östersjön.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft en tidigare artikel om Svea Vind Offshores planer: Vindkraft till havs på Jungfrukusten? (2 september 2018).

Jörgen Bengtson
Karta: Svea Vind Offshore